"Creƫer een Business & Lifestyle waarin je nooit op vakantie hoeft"- Rob van den Borne

Eigenschappen van Succesvolle Mensen, deel 3

Succesvolle mensen en de Eigenschappen, deel 3

In de ‘serie’ van eigenschappen van succesvolle mensen volgt vandaag nummer 3. De reden van het kiezen doe ik op basis van mijn eigen ervaringen, vaak op de dag zelf.

Zo had ik vanochtend een leuke ontbijtsessie met interessante en ambitieuze ondernemers. Vervolgens een gesprek met een ondernemer die ik graag beter wil leren kennen zodat ik hem beter kan aanbevelen in mijn netwerk. En tenslotte een gesprek over een prijsbepaling / waardebepaling van een object.

Nu juist in dit laatste gesprek komt deze derde eigenschap duidelijk naar voren toe.

In mijn opinie was het object een bepaalde prijs waard, in de mening van mijn gesprekspartner was dit slechts de helft van het bedrag in zijn gedachten.

Wie heeft er dan gelijk?

Wanneer ik overtuigd ben van mijn berekening of beredenering sta ik open voor de inzichten van de ander, echter meestal is dit gebaseerd op meningen en dat is voor mij niet bepalend.

Wat doe je in zo’n situatie? Ik heb geleerd dat ‘meebuigen’ met de klant in zo’n geval leidt tot ergernis, verderop in het samenwerkingsproces. Dit heeft te maken met de geschepte verwachtingen. Meestal kun je deze dan niet waarmaken en dat is men ontevreden.

Definitie van kwaliteit: Verwachtingen Overtreffen

In zo’n geval laat ik het initiatief voor een terugkoppeling bij de gesprekspartner, dit omdat we te ver uit elkaar zitten met onze bedragen. Indien hij dan reageert weet ik dat hij meer aan mijn zijde staat dan vasthoudt aan zijn bedragen. Neemt hij geen reactie op kost het mij geen energie, moeite of tijd en dat is ook prima.

Heb ik gelijk? Geen idee, volgens mij wel maar dat zullen we pas later uitvinden.

De eigenschap is Open en Eerlijk omdat dit het beste werkt, zeker op lange termijn. Ik kan mijn prijs goed uitleggen en toelichten en sta hier achter. Dit zal de klant voelen, en dat is belangrijk.

 

>